Category Archives: Kft Alapítás

Kft alapítás lépései

Kft alapítás lépései

A megfelelő vállalkozási formát, vagyis céget alapítói okirattal, társasági szerződéssel, alapszabállyal lehet alapítani. Ezeknél bizonyos alakszerűségi és tartalmi feltételeknek is eleget kell tenni. A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban szabadon rendelkezhetnek. A jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg, azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, továbbá valamennyi alapító tagnak alá kell írnia. Jogszabályban meghatározott cégalapítás okirata, például egy kft alapítás során, a szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. A szerződésmintával készült létesítő okiratra egyebekben a létesítő okiratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl többek között meg kell határozni a jogi személy nevét, a jogi személy székhelyét. A cégalapítás minden lépéséhez segítséget kap, ha felhívja a topcegalapitas.com weboldalon megadott telefonszámot!